“But human nature—“ Fuck you. Enough said. Human nature is what we make it, and you know that too, whether or not you want to own up to it—you cowardly excuse-mongering bastards.

czwartek, 2 maja 2013

I do not write any more.
Już nie piszę.
My creativity was killed.
Zabito moją kreatywność.
My passion went away.
Moja pasja odeszła.
I lost the very precious thing that was a source of nourishment, joy and development to me.
Straciłam tą bardzo cenną rzecz, która była moim pokarmem, radością i źródłem rozwoju.
Where am I?
Gdzie jestem?
I am not here.
Nie ma mnie tutaj.