“But human nature—“ Fuck you. Enough said. Human nature is what we make it, and you know that too, whether or not you want to own up to it—you cowardly excuse-mongering bastards.

wtorek, 6 marca 2012

a escolha

Falta de habilidades para perceber o que é realmente importante. O problema permanente de definir os princípios, de investir toda ou maioria da energia numa coisa especifica, os pensamentos a fluir entre uns projetos e outros, entre uns lugares e outros. Os problemas a sério começam quando estes lugares ficam 3.000 km uns de outros e quando o dia só têm 24 horas para usar. Como aprender a funcionar sabendo, que já agora as saudades nunca passam? Que nunca vou estar com os todos com quais quero estar e a fazer as coisas que quero fazer, que sempre vai faltar alguém/algo...? Como saber se a decisão tomada esta certa? Qual são os critérios quando a escolha é sempre entre um encanto e outro, entre um amor e outro, entre uma felicidade e outra?

-------------------------------------------

Brak umiejętności wyznaczania priorytetów, ustawiania rzeczy w hierarchi ważności, inwestowania energii w jedną, konkretną rzecz. Ciągłe przepływanie myśli pomiędzy jednym projektami a drugimi, pomiędzy jednymi miejscami i innymi. Poważne problemy zaczynają się, gdy owe miejsca znajdują się 3.000km od siebie, a w ciągu doby jest tylko 24 godziny do wykorzystania. Jak nauczyć się funkcjonować z poczuciem, że tęsknota już nigdy nie przejdzie? Że nigdy nie będę ze wszystkimi tymi, z którymi chciałabym być, że nigdy nie będę robić wszystkiego, co chciałabym robić, że już zawsze będzie brakować kogoś/czegoś... Jak ocenić, czy podjęta decyzja jest właściwą? Jakie powinny być kryteria, kiedy wybiera się pomiędzy jednym zauroczeniem a drugim, pomiędzy jedną miłością a drugą, pomiędzy jedną szczęśliwością a drugą?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz