“But human nature—“ Fuck you. Enough said. Human nature is what we make it, and you know that too, whether or not you want to own up to it—you cowardly excuse-mongering bastards.

niedziela, 18 września 2011

szczęśliwiej/mais feliz

dziś będę spać szczęśliwiej. dostałam dobre wieści od moich przyjaciół.

vou dormir hoje com mais felicidade. recebi boas noticias dos meus amigos.

2 komentarze: